Advies & Engineering

SolutionLab geeft bij elke vraagstelling een passend en eerlijk advies. Wij houden rekening met het budget en Programma van Eisen van onze klanten. Vanuit deze twee pijlers kijken wij pragmatisch, milieu- en kostenbewust naar het ontwerp en installaties.

Het is belangrijk dat de exploitatiefase tijdens het schets- en voorlopig ontwerp met het vaststellen van principes en concepten uitgebreid wordt beschouwd.

SolutionLab kan in het gehele ontwerp-, installatie- en exploitatieproces participeren en draagt er zorg voor dat conceptuele en principiële keuzes bij installatie-ontwerpen tijdens de exploitatiefase verantwoord kunnen worden gedragen. Juist dit vraagt deskundigheid, betrokkenheid en eigenaarschap waarin SolutionLab zich graag wil onderscheiden.

Stap 1

Klantvraag

Stap 2

Schetsontwerp

Stap 3

Voorlopig ontwerp

Stap 4

Definitief ontwerp

Wanneer er voortdurend klachten met betrekking tot het binnenklimaat blijven spelen is het in een gebouw vaak erg lastig inzichtelijk te maken waar het probleem door ontstaat.

Door middel van dynamische simulatieberekeningen kan SolutionLab inzichtelijk maken op welke wijze energiestromen in een gebouw plaatsvinden en welke impact dit op het binnenklimaat heeft.

Met de 3D-simulatieberekening kunnen we optredende warmtestromen en temperaturen in gebouwen bepalen door per uur het gehele jaar de warmtestromen van het gebouw en/of ruimten te berekenen.
SolutionLab doet dit door middel van het gebruik van het Vabi Elements gebouwsimulatie. Tevens kan door middel van de software het te verwachten energieverbruik worden voorspeld. Het effect van eventuele verbetermaatregelen worden in de berekening inzichtelijk gemaakt.
Bij onderzoek naar veel voorkomende en aanhoudende (binnenklimaat-) klachten adviseert SolutionLab om vanuit de basis te onderzoeken welke uitgangspunten primair zijn toegepast om het gebouw of een ruimte te klimatiseren. Met behulp van een Vabi Elements gebouwsimulatie kan inzichtelijk worden gemaakt waardoor actuele situaties met betrekking tot binnenklimaat klachten ontstaan.

Het is belangrijk installatietekeningen up-to-date te houden. SolutionLab werkt met de programmatuur van Stabicad en Stabicad voor Revit en kan het tekenwerk voor u verzorgen. Bij advies, onderzoek of beheer kunnen wij uw tekeningen beheren en er zorg voor dragen dat revisies tijdig en correct worden verwerkt. Met Stabicad voor Revit kunnen wij in het Building Information Model (BIM) participeren en onze installaties hierin modelleren.

Lister Buildings: Duurzaam CLT bouwen

SolutionLab is partner van Lister Buildings. Lister Buildings is een innovatieve  professionele ontwikkelaar en bouwer van duurzame CLT-woningen. Als partner van Lister Buildings ontwerpt, berekent, modelleert en installeert SolutionLab de installaties en participeert met het ontwikkelen van systemen.

Randstad Holding

SolutionLab is al jarenlang de vaste installatie-adviseur op het hoofdkantoor van de Randstad Holding in Diemen. Gezamenlijk met onze opdrachtgever initiëren, ontwerpen en begeleiden wij diverse projecten op het hoofdkantoor aan de Diemermere 25 in Diemen. 

ADO Den Haag

SolutionLab BV is al een aantal jaren een trouwe sponsor van ADO Den Haag. Naast het sponsorschap verzorgt SolutionLab BV het totale Legionella beheer ten behoeve van het stadion.

MBO Rijnland

In opdracht en samenwerking met Kronenburg Elektrotechniek BV heeft SolutionLab BV de werktuigbouwkundige- en regeltechnische installaties ten behoeve van de inrichting betreffende het LLokaal in Leiden gerealiseerd. 

82 woningen Eemgoed

In opdracht van Eemgoed Ontwikkeling BV heeft SolutionLab BV het installatie-ontwerp ten behoeve van de 82 woningen opgesteld en de energielabels verzorgd.

Kom in contact met ons

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag met u mee en kunnen u voorzien van advies.